Preloader image

YONCA ÜRETİMİ

Bizim yonca arazimiz 1500 hektarlık bir alan kapsamakta, bu da bizi Bulgaristan’daki en büyük yonca üreticisi haline getirmiştir. Bu ana kadar yonca alanlarımızın üçte birini kapsar, eğilim her yıl yonca alanlarının büyümesidir. İşlenen alanların büyüklüğü, bize ekin dönüşünü doğru bir şekilde yapmamız olanağını sağlamaktadır, bu ise optimal sonuçların elde edilmesini garanti eder.

Biz, kaliteli yem yoncası yetiştirilmesi, işletilmesi ve tedarik edilmesinin, kırda iyi çalışma ile başladığına inanırız. Üretim prosesindeki ayrıntılara verdiklerimiz dikkat bizim başarımız için kilittir. Tecrübeli ziraat mühendislerinden oluşan ekip başarının gerçekleştirilmesi yolunda çaba göstermektedir. Biz, tarımın aile işi olması denenmiş geleneği izlemekteyiz.

Bizim için zaman herşeydir. Bizim mekanikçilerimiz çok saatler zarfında kırda çalışmakta, onlar ekmekte, gübrelemekte, biçmekte ve en uygun zamanda yemi toplamaktadırlar.

Bizim yüksek kaliteli yoncamız, esas amacı daha iyi bir ürün imal edilmesi ve müşteriye tedarik edilmesi olan kalifiye uzmanlarımızın ağır ve uzun saatlik çalışmalarının ürünüdür.

Biz, mahsulün kırdan zamanında toplanması için gerekli olan ot biçme makinesi, ot toplama makinesi, ot çevirme makinesi, ot dağıtma makinesi, balya makinesi, kendi yüklemeli römork ve sairelerden ibaret eden, yem üretimi alanında dar kapsamlı olarak uzmanlaşmış makine parkı ile gurur duyuruz.

Biz, yoncanın toplanmasından sonra onu özenle tasnif ederiz, niteleriz, partileme yaparız ve muhafaza ederiz.

YONCA İŞLEMESİ

2017 senesinde biz Bulgaristan’daki tek yonca işleme işletmesini açtık. İşleme, yoncanın dehidratasyonu ve yüksek kaliteli ve yüksek derecede sıkıştırılmış balyaların imal edilmesinden ibarettir. Gelecek yıl pelet üretimi hattından ibaret eden ikinci safhayı da açmayı bekleriz. Deneyimli uzmanlardan oluşan ekip üretim sürecinin her bir safhasında imalatın kalitesini izlemektedir. Üretimin evreleri aşağıdaki gibidir:

Yoncanın optimal büyüme evresinde toplanması, böylece mükemmel besin değerleri (protein, lifler v.s.) elde edilir. Doğal gaz vasıtasıyla dehidratasyon. Böylece, önemsiz yaprak kayıpları ve saklama için uygun daimi nem sayesinde sürekli kalite elde edilir. Kurutma yerinde yapılan termik işleme yem dezenfeksyonunu yani hiçbir zararlı, küf, mantar ve buna benzer hastalıklar olmadan bir üretim garanti eder.

Biz, %12 nemliliğe kadar ve çeşitli boyut ve ağrılıklara sahip olan balyalar üretmekteyiz, balyaların en büyüklerinin ağırlığı 750-860 kg ve ebatları 800 mm/1175 mm/2200 mm’dir, bunlar 40”HQ konteynerlere yüklenmesi için tasarım edilmiş ve öngörülmüştür. Bundan başka daha küçük çiftliklere uygun olan, ağırlığı 370-430 kg ve boyutları 800 mm/1175 mm/1100 mm olan balyalar da üretmekteyiz. Özel siparişler varsa, güneşte kurutulmuş yonca da üretmekteyiz. Üretmekte olduğumuz balyaların yüsek derecede sıkıştırılması sayesinde, hayvanların normal gelişmesi ve büyümesi için o kadar değerli bu yemin büyük miktarı uzak pazarlara nakledilebilmektedir. Bizim temiz, kaliteli yoncamız yüksek verimli süt ineği, koyun, keçi, beygir, domuz, deve, tavşan ve diğer hayvanlar için paha biçilmez bir yemektir. İşletmemizin üretim ve saklama kapasitesi, bize tüm yıl boyunca zamanında sürekli teslimat sağlamamıza imkan vermektedir.

Biz, mükemmel parametreleri olan (protein, lifler, nemlilik v.s.) yüksek derecede sıkıştırılmış balyalar (yakın zamanda peletler de) erişilebilen ve rekabetçi fiyatlara üretmekteyiz. Bizim dehidrate edilmiş yoncamızın temel önceliklerinin bazıları aşığadaki gibidir:
  1. Biz, mülkiyeti bize ait olan ovalarda kendi başımıza yetiştirmekteyiz, bu da bize ürün üzerinde tam bir denetim yapmamız için olanak sağlar.
  2. Yaprak kütlesinin ovada çok düşük kayıpları neticesinde yüksek protein içeriği.
  3. Ürünün sürekli nemliliği.
  4. Biz, dehidratasyon süreci sayesinde yoncanın hiçbir mantar ve küf hastalığı, zararlı ve düşmana sahip olmadığını garanti edebiliriz.
  5. Diğer yonca balyaları ile karşılaştırıldığında yüksek derecede sıkıştırma sayesinde daha düşük nakliyat masrafları.