Preloader image

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАМА

Основните култури в стопанството ни са зърнено-житните. Те заемат най-голям дял от нашите площи. Фирмата ни е един от големите производители на слама в България. Сламата се балира непосредствено след жътва. Културите, от които балираме слама са пшеница и ечемик. Производството сме обезпечили с балиращи машини, които балират с висока компресия с размери 90 cm x 120 cm x 240 cm. и ремаркета, които събират и стиковат балите.

Веднъж балирана, сламата има множество предназначения :

  • Като фураж
  • Като компонент от миксирани бали или пелети за фураж
  • Като гориво за индустриални предприятия
  • Като постеля за животновъдни ферми и стопанства