Preloader image

АГРО УСЛУГИ

"АЖД АГРО" ЕООД е горд собственик на един от най-съвременните и ефективни машинни паркове в страната, обезпечаващи пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до нейната реализация. Комбайните към момента са седем броя от най-висок клас. Разполагаме с два броя трактори в клас над 500 к.с., оборудвани с всички необходими инвентари - дискови брани, култиватори, плугове, както и с три броя трактори в клас над 300 к.с. и с 10 броя трактори в клас над 200 к.с. Всички машини са оборудвани с най-висок клас GPS технологии за прецизно земеделие. На разположение са пет броя торачки, два броя пръскачки, от които едната изцяло самоходна. Освен тази техника, в нашия парк се включват и петнадесет съпътстващи трактора до 100 к.с. За техническото обезпечаване на люцернопроизводството разполагаме с два броя напълно оборудвани зелени линии, включващи косачки, сеносъбирачки, сенообръщачки и балирвачки, както и два броя самонатоварващи се ремаркета за бали. Фирмата позволява навременната обработка на над 100 000 дка земя. Това ни дава възможност да работим на услуга за други земеделски производители.

Видове предлагани услуги :

  • Всички видове земеделски обработки ( оран; култивация; дисковане; предълбочаване; валиране; )
  • Сеитба ( редова и слята )
  • Агрохимическо обслужване
  • Всички видове жътва
  • Косене и балиране на люцерна и фуражни треви
  • Балиране на слама
  • Заготовка на семена, посадъчен материал и стокова продукция
  • Експресен анализ на показатели на зърнени и маслодайни култури - Видове показатели, които могат да бъдат измерени са : съдържание на протеин; влагосъдържание; падащо число; маслено съдържание при рапица и слънчоглед и др.
  • Мобилно зърносъхранение