Днес получихме първите поливни системи тип Пивот, индивидуално проектирани за нашите нужди. Доверихме се на лидера в производството на кръгови и линейни машини за поливане Valley. Това е първата стъпка в изпълнението на стратегията ни за поливане на площите с люцерна с цел увеличаване добивите и добавената стойност.