ПРЕРАБОТКА

Бизнес диверсификация:

След десетки успешни години в производството на зърнени и маслодайни култури и след повече от 6 години проучване и многобройни посещения на различни предприятия в Испания, Италия, САЩ и Канада, през 2015 г. ръководството на компанията решава да инвестира в преработвателно предприятие за производство на висококачествена дехидратирана люцерна и пелети.

Понастоящем, предприятието на „АЖД Агро“ ЕООД е едно от най-модерните и високотехнологични в Европа. Люцерната се доставя в насипно състояние от полето и след това се дехидратира внимателно, като се използва природна газ за гориво. Този процес запазва всички качества и хранителни вещества, позволявайки производството на висококачествен, вкусен фураж с висока хранителна стойност. Голяма част от продукта се балира, а друга част се гранулира.

Качество, Безопасност, Проследяемост:

Преработвателното предприятие има интегрирана система HACCP (Анализ на опасностите и критични контролни точки), която дава възможност за идентифициране на специфични опасности и мерки за контролирането им, с цел да се гарантира, че продуктите са безвредни за консумация от животни. Системата за контрол е под непрекъснат преглед и отговаря на изискванията на ЕС от една страна както и на изискванията дори и на най-взискателните клиенти, от друга.

„АЖД Агро“ ЕООД гарантира пълно проследяване на продуктите на всеки етап от производството, от приемането на суровини до производството и складирането, както и доставката до крайната дестинация. За да се гарантира пълна проследяемост на продуктите, всички бали се маркират. Прикрепя се етикет с уникален идентификационен номер, който дава пълно вътрешно и външно проследяване на продуктите на фирмата, пълен контрол от семето до фермата, във всеки даден момент.

Със строгия протокол за проследяване клиентите могат да бъдат сигурни, че винаги получават висококачествени и безопасни продукти.

Фирмата разполага със собствена лаборатория, оборудвана специално за анализ на люцерна и фуражи. Прилага се пълен контрол на суровините. Люцерната се отделя по качество и влага когато постъпва в предприятието.

Крайните продукти също се анализират по време на производството и след това се разделят по видове и качество в складовете. „АЖД Агро“ ЕООД си сътрудничи със сертифицирани лаборатории в България, Европа и САЩ. Извършват се редовни физически, химически, и други тестове и анализи. Допълнителни, по-специфични анализи могат да се извършват по желание на клиентите.