Следващия кораб е натоварен. Следващия кораб отплава от българския бряг за да достави нашите гранулирани фуражи на фермери от гръцките острови.