В първото си онлайн издание френската медия Agrodistribution публикува обширна статия за АЖД Агро.

http://www.agrodistribution.fr/vu-a-l-etranger/vu-aletranger-ajd-agromise-sur-la-luzerne-pour-assurer-son-avenir-1,16,258942873.html

Agrodistribution е част от France Agricole Group, водеща издателска къща която включва и най-стария ежеседмичник в Европа за агро новини