Днес отплава поредния кораб, натоварен с наши пелети люцерна.
Въпреки неблагоприятната от метеорологична гледна точка година, с трайно засушаване, ние продължаваме да отговаряме на потребностите на нашите клиенти с висококачествена продукция.