Днес, 22.02.2021 получаваме нашите 3 нови пивота от нашите партньори Valley и НИК. Поливането означава гарантирани добри добиви и качество за нашата люцерна!