На 16.04.2018 имахме посещение от група фермери от Великобритания за обмяна на опит. Те с интерес разгледаха освен предприятието, площите които обработваме и машинния парк. Въпросите им бяха свързани с това колко персонал работи в едно високотехнологично стопанство като нашето и дали имаме трудности с набавянето на кадри.