Днес в България, страна с много добри почвено климатични условия за отглеждане на люцерна, площите с тази универсална фуражна култура, чиито добив на протеин от единица площ е много по-висок от другите култури са три пъти по-малко от преди тридесет години.

Целта на семинарите беше не само да се възроди отглеждането на люцерна, но и да се дискутира технологията за добиване на качествен продукт, отговарящ на световните стандарти.

Поради огромния интерес АЖД АГРО ЕООД ще продължава да организира подобни семинари и в бъдеще.