Група фермери от Америка посетиха нашето стопанство и се запознаха от близо със спецификите на земеделието в България. Разговаряхме за различията в зърнопроизводството и люцерно производството в двете страни. Дискутирахме политиките в земеделието, на национално и европейско ниво.