ЗЕМЕДЕЛИЕ

Земеделие:

Основните култури, които АЖД Агро отглежда и добива са:

 • Люцерна
 • Пшеница
 • Слънчоглед
 • Царевица
 • Слама

Към момента компанията обработва повече от 40000 дка земя, разпростряна в 12 населени места в обл. Ловеч и се стреми да увеличава обработваемата земя. На половината от тази земя ( 20000 дка ) се отглежда люцерна, а останалата половина е заета със зърнени и маслодайни култури.

Всички култури се отглеждат на земите на АЖД Агро ЕООД, което позволява пълен контрол на сеитбата, отглеждането и прибирането

Земите на компанията се намират в Централна Северна България, където почвите и климатичните условия са много подходящи за отглеждане на люцерна и други култури.

Въпреки това, само добрите условия не са достатъчни за да се произведе висококачествена люцерна. Компанията разчита на опитния екип от агрономи-експерти и на най-новите и високотехнологични земеделски техники, за да постигне отлични резултати на полето.

Прибирайки люцерната в оптималния етап на растеж и като я дехидратира, АЖД Агро ЕООД успява да запази протеина и фибрите и да гарантира постоянно качество на крайния продукт.

Предстои представяне на пазара на няколко нови продукта – дехидратиран царевичен силаж, овесено сено, райграс и други.

Бъдещите намерения на компанията са да продължи да увеличава обработваемата земя с цел разширяване дейността и окрупняване на собствената земеделска земя в масиви, които позволяват оптимално и ефективно производство на земеделска продукция. Фирмата купува и наема земеделски земи на най-добри цени и условия БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ в следните землища:

  Област Ловеч:
 • Летница
 • Крушуна
 • Горско Сливово
 • Кърпачево
 • Чавдарци
 • Слатина
 • Александрово
 • Дренов
 • Дойренци
 • Владиня
 • Йоглав
 • Умаревци

  Област Плевен:
 • Асеновци
 • Каменец
 • Пордим
 • Борислав

Свържете се с нас за запитвания