Нашите Новини & Събития

Посещение на официалния проверяващ орган на Южна Корея - Агенция по Животинска и Растителна Карантина към Министерство на Земеделието на Южна Корея


22-Feb-2022

АЖД Агро е в ТОП 30 на най-големите зърнопроизводители в България


12-Oct-2021

Следващия кораб е натоварен


13-Sep-2021

Нови поливни пивоти от Valley


22-Feb-2021

Публикация за АЖД Агро във френската преса


23-Nov-2020

Отплава поредният кораб


06-Aug-2020

Люцерна сезон 2020


11-May-2020

АЖД Агро подписват меморандум за разбирателство с Al Dahra Holding


22-Apr-2020

АЖД Агро на АГРА 2020


02-Mar-2020

Първият кораб с насипен товар


07-Nov-2019

Посещение от зам. Министъра на земеделието на С. Арабия


11-Feb-2019

През месец ноември АЖД Агро ЕООД организира семинари на тема Люцерна – царицата на фуражите


25-Nov-2018

АЖД Агро ЕООД в ТОП 20 в сектор земеделие


19-Nov-2018

Посещение на фермери от Америка


10-Jul-2018

Доставка и монтаж на първите поливни системи


30-Apr-2018

Посещение на фермери от Великобритания


18-Apr-2018

Посещение от Саудитска инвестиционна компания


18-Apr-2018

Международна селскостопанска изложба АГРА 2018, Пловдив


26-Feb-2018