В средата на месец април имахме посещение от SALIC (Саудитска земеделска и животновъдна инвестиционна компания), създадена като саудитска акционерна компания, собственост на Фонда за публични инвестиции на Кралство Саудитска Арабия. нейната дейност е в областта на инвестициите в селскостопанска и животновъдна продукция в страни, които имат конкурентно предимство в приноса си за производството на избрани хранителни стоки и тяхната наличност за експортни пазари. Те изразиха интерес към бъдещо сътрудничество с нашата компания.